blue tele 16 +48 55 2307105  blue fax 16 +48 55 2307103  blue koperta 16 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Obsługą klienta w EPWiK Sp. z o.o. zajmują się działy:

- Dział Obsługi Klienta

- Dział Sprzedaży

- Dział Techniczny

- Zakład Eksploatacji Sieci

- Zakład Usług Technicznych i Wodomierzy

- Dział Księgowości

  


Dział Obsługi Klienta zajmuje się:

- udzielaniem informacji

- kierowaniem do właściwych działów lub stanowisk

- przyjmowaniem korespondencji

- przyjmowaniem wniosków o wstępne zapewnienie dostawy wody, warunki techniczne i uzgodnienia dokumentacji technicznej

- ustalaniem warunków spłaty zadłużenia

- prowadzeniem spraw związanych z odcięciem wody z powodu zadłużenia

 

blue tele 16 55 230 71 05; 55 230 74 31

Kierownik Działu Obsługi Klienta: Agnieszka Zduńczykblue tele 16 55 230 74 30

 


Dział Sprzedaży zajmuje się:

- zawieraniem i rozwiązywaniem umów na:

  • dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków,
  • odprowadzanie ścieków z wód opadowych i roztopowych

 

- dokonywaniem odczytów wodomierzy u Odbiorców

 

- rozliczaniem i wystawianiem faktur dla Odbiorców za:

  • dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków
  • odprowadzanie ścieków z wód opadowych i roztopowych

 

 -reklamacją faktur za:

  • dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków
  • odprowadzanie ścieków z wód opadowych i roztopowych

 

blue tele 16 55 230 74 21; 55 230 74 22; 55 230 74 23

Kierownik Działu Sprzedaży: Elżbieta Marchlewskablue tele 16 55 230 74 20

 


Dział Techniczny zajmuje się :

- wydawaniem wstępnych zapewnień dostawy wody

- wydawaniem warunków technicznych przyłączenia do sieci wod.-kan.

- dokonywaniem uzgodnień dokumentacji technicznej

 

blue tele 16 55 230 72 12; 55 230 72 11

Kierownik Działu Technicznego: Jarosław Świdnickiblue tele 1655 230 72 10

 


Zakład Eksploatacji Sieci zajmuje się:

Eksploatacją i konserwacją sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej, zapewniająca ciągłą dostawę użytkownikom - odbiorcom - wody odpowiadającej normom jakościowym oraz odbiór ścieków sanitarnych i deszczowych na terenie objętym działaniem przedsiębiorstwa.

W Zakładzie Eksploatacji Sieci klient załatwi sprawy związane z włączeniem oraz odbiorem sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz może zlecić usługi:

- Lokalizację wycieków wody z rurociągów za pomocą: korelatora, geofonu, logerów szumów

- Badanie wydajności hydrantów zewnętrznych (według Rozporządzenia MSWiA z dnia 24.07.2009 r. ( Dz.U. Nr 124 poz.1030, rozdział 4)

- Budowę przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych

- Usunięcie awarii sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych

- Czyszczenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej w zakresie średnic DN150- DN500

- Udrożnienie rurociągów kanalizacyjnych w zakresie się średnic DN150- DN500

- Inspekcję telewizyjną rurociągów w zakresie DN150- DN300

- Inspekcję telewizyjną studni głębinowych

- Bezwykopową naprawę kanałów metodą CIPP- liniową i punktową w zakresie średnic DN200- DN500

 

Kierownik - sieć wodociągowa Andrzej Kogut - blue tele 16 55 230 72 70

Kierownik - sieć kanalizacyjna Walery Szyszko - blue tele 16 55 230 74 80

Wynajem samochodów do czyszczenia i udrożniania kanalizacji Wojciech Drawert - blue tele 16 55 230 72 82

Rozliczenia- fakturowanie Teresa Tyburska - blue tele 16 55 230 72 85

Kierownik Zakładu Eksploatacji Sieci: Piotr Plewkablue tele 16 55 230 72 80

 


Zakład Usług Technicznych i Wodomierzy zajmuje się:

- przyjmowanie zleceń na wykonanie projektów technicznych sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych

- wykonawstwa sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych na podstawie uzgodnionej dokumentacji technicznej

- wymiana wodomierzy DN 15-40

- przyjmowanie wodomierzy do remontu i legalizacji

 

ZUT:

Roman Furmański - blue tele 16 55 230 72 31

 

Wodomierzownia:

Miasto Elbląg - Jan Pędrak - blue tele 16  55 230 73 71

Gminy - Jan Celuch - blue tele 16 55 230 73 70

 

Kierownik Zakładu Usług Techniczny i Wodomierzy: Tymoteusz Walterblue tele 16 55 230 72 30 


Dział Księgowości zajmuje się:

- udzielaniem informacji o zadłużeniu klientów

- windykacją należności

- przyjmowaniem wpłat bezpośrednio w kasie 

 

blue tele 16 55 230 73 11; 55 230 73 15

Kierownik Działu Księgowości: Izabela Wołynko - blue tele 16 797 003 317


Obsługa klientów:


Poniedziałek – piątek, w godz. 7.00 – 15.00 

Kasa czynna jest: 

Poniedziałek – piątek, w godz. 7.00 – 14.30

 


Dyrektor Zarządu:

przyjmuje interesantów we wtorki w godzinach od 12.00 do 13.00

 

Zastępca dyrektora ds. technicznych:

przyjmuje interesantów w środy w godzinach od 12.00 do 13.00