Archiwum przetargów

świadczenie usług transportowych pojazdem ciężarowym samowyładowczym o ładowności minimum 18T (przewidywany czas pracy w okresie od zawarcia umowy do 01.10.2022 r. - ok. 1000 godzin)

Termin składania ofert upływa o godz. 10:00 w dniu 04.09.2020 r. 

Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług transportowych

świadczenie usług poniższym sprzętem (z operatorem), w okresie 2 lat od daty zawarcia umowy:

  • koparką jednonaczyniową samojezdną kołową, podsiębierną, obrotową o głębokości kopania do 6 m i szerokości łyżki 0,8 m – ok. 600 godz. pracy,
  • koparką jednonaczyniową gąsienicową, przy obrocie mieszczącą się w zarysie gąsienic, podsiębierną, o głębokości kopania do 4 m, szerokości łyżki 0,6 m – ok. 400 godzin pracy,
  • koparką jednonaczyniową gąsienicową, podsiębierną, obrotową, o głębokości kopania do 6 m, szerokości łyżki 0,8 m – ok. 400 godzin pracy,
  • koparką jednonaczyniową gąsienicową, podsiębierną, obrotową, o głębokości kopania do 6 m, szerokości łyżki 1,3 m – ok. 300 godzin pracy,
  • koparko-ładowarką o głębokości kopania do 6 m, szerokości łyżki 0,6 m – ok. 400 godzin pracy,
  • minikoparką gąsienicową o szerokości łyżki 0,3 m – ok. 250 godzin pracy.

 Termin składania ofert upływa o godz. 10:00 w dniu 22.07.2020 r.

wykonanie dwóch operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych na usługę wodną polegającą na odprowadzeniu wód opadowych lub roztopowych:

  • do rzeki Kumieli przy ul. Bema w Elblągu (wyloty Ø500 mm, Ø500 mm i Ø1000 mm),
  • kolektorem deszczowym Ø1500 z wylotem do rowu zlokalizowanego przy ul. Dębowej w Elblągu.

Termin składania ofert upływa o godz. 10:00 w dniu 13.07.2020 r.

opracowanie dokumentacji (projekty robót geologicznych, operaty wodnoprawne) na likwidację czterech studni głębinowych na ujęciach wód podziemnych w Elblągu (Piastowo – nr 1 i nr 2, Próchnik – nr 1 i nr 2) wraz z uzyskaniem decyzji zatwierdzających opracowania

Termin składania ofert upływa o godz. 10:00 w dniu 14.07.2020 r.