blue tele 16 +48 55 2307105  blue fax 16 +48 55 2307103  blue koperta 16 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

na świadczenie usług dźwigiem samochodowym (z operatorem)

Termin składania ofert upływa o godz. 10:00 w dniu 13.11.2018 r.

Wymagania dot. sprzętu - udźwig minimum 12 ton, wysięg minimum 15 m, masa całkowita nieprzekraczająca 20 ton, podwozie samochodowe o napędzie na dwie lub trzy osie. Praca żurawia ze zmienną długością wysięgu w zależności od potrzeb.

Termin realizacji zamówienia – 2 lata od daty zawarcia umowy.

Miejsce wykonywania usług – miasto Elbląg oraz przyległe gminy: Elbląg, Gronowo Elbląskie, Tolkmicko, Milejewo.

Praca dźwigu - wg bieżących potrzeb Zamawiającego zgłaszanych co najmniej jeden dzień wcześniej (przewidywany czas pracy w okresie obowiązywania umowy – ok. 1000 godzin).

Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia, której formularz otrzymać można w siedzibie Zamawiającego w godz. 8:00-14:00 Dział Obsługi Klienta, tel. 552307105, pocztą po zgłoszeniu zapotrzebowania lub pobrać poniżej.

O zamówienie mogą ubiegać się Oferenci którzy:

  • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej jego wykonanie,
  • w stosunku do których nie otwarto likwidacji lub których upadłości nie ogłoszono,
  • nie zalegają ze składkami na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne oraz z podatkami,
  • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,
  • dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

W celu potwierdzenia spełnienia warunku Oferent składa oświadczenie (treść w formularzu oferty).

Oferty oznaczone: „usługi dźwigiem – oferta” składać należy w Dziale Obsługi Klienta Zamawiającego. Otwarcie ofert nastąpi o godz. 10:05 (13.11.2018 r.)
w pokoju 17.

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.

Zgodnie z art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1597 ze zm.) do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

dokumenty do pobrania:

  1. siwz
  2. umowa
  3. oferta

INFORMACJE O PLIKACH COOKIE

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...