blue tele 16 +48 55 2307105  blue fax 16 +48 55 2307103  blue koperta 16 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

na świadczenie usług opieki zdrowotnej nad pracownikami Zamawiającego

Termin składania ofert upływa o godz. 10:00 w dniu 30.11.2018 r.

Wymagany termin realizacji zamówienia: 1.01.2019 r. – 31.12.2020 r.

Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia, której formularz otrzymać można w siedzibie Zamawiającego w godz. 8:00-14:00 Dział Obsługi Klienta tel. 55 2307105, pocztą po zgłoszeniu zapotrzebowania lub pobrać poniżej.

O wykonanie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy:

 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej jego wykonanie,
 • w stosunku do których nie otwarto likwidacji lub których upadłości nie ogłoszono,
 • nie zalegają ze składkami na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne oraz z podatkami,
 • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,
 • dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków jw. Oferent składa:

 • oświadczenie (treść w formularzu oferty),
 • zgłoszenie działalności w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy,
 • polisę, lub inny dokument ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Oferty oznaczone: „opieka zdrowotna - oferta” składać należy w Dziale Obsługi Klienta Zamawiającego. Otwarcie ofert nastąpi o godz. 10:05 (30.11.2018 r. ) w pokoju nr 17.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który złoży ofertę ważną z najniższą ceną.

Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Zgodnie z art. 4 pkt 8 i art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

dokumnety do pobrania:

 1. siwz
 2. umowa
 3. oferta

 

INFORMACJE O PLIKACH COOKIE

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...