blue tele 16 +48 55 2307105  blue fax 16 +48 55 2307103  blue koperta 16 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

na wykonanie prac remontowo budowlanych w pomieszczeniach obiektu Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Królewieckiej 223-225 w Elblągu:

 1. Pomieszczenie pompy ciepła wraz z przyległą klatką - likwidacja wykwitów po zaciekach, dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi oraz wymiana posadzki (terakoty) w pomieszczeniu pompy ciepła;
 2. Hala filtrów – zlokalizowanie przyczyn przecieku dachu oraz jego naprawa.

Termin składania ofert upływa o godz. 10:00 w dniu 17.12.2018 r. 

Wymagany termin wykonania – do 3,5 miesiąca od daty zawarcia umowy.

Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia, której formularz otrzymać można w siedzibie Zamawiającego w godz. 8:00-14:00, Dział Obsługi Klienta tel. 552307105, pocztą po zgłoszeniu zapotrzebowania lub pobrać poniżej.

O zamówienie mogą ubiegać się Oferenci, którzy:

 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej jego wykonanie,
 • w stosunku do których nie otwarto likwidacji lub których upadłości nie ogłoszono,
 • nie zalegają z podatkami oraz ze składkami na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne,
 • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,
 • dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, funkcję kierownika budowy powierzyć należy osobie posiadającej odpowiednie kwalifikacje.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w przetargu Oferent składa oświadczenie (treść w formularzu oferty).

Oferty oznaczone: „remont - oferta” składać należy w Dziale Obsługi Klienta Zamawiającego. Otwarcie ofert nastąpi o godz. 10:05 (17.12.2018 r.) w pokoju nr 17.

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.

Oferenci pozostają związani ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Zgodnie z art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy.

Zamawiający zastrzega sobie również prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Dokumenty do pobrania:

 1. siwz
 2. przedmiar
 3. umowa
 4. oferta

INFORMACJE O PLIKACH COOKIE

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...