blue tele 16 +48 55 2307105  blue fax 16 +48 55 2307103  blue koperta 16 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

na dostawy obuwia i odzieży (roboczych i ochronnych)

Termin składania ofert upływa o godz. 10:00 w dniu 04.02.2019 r. 

Termin wykonania zamówienia – sukcesywnie przez okres  2 lat  od daty zawarcia umowy.

Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia, którą otrzymać można w siedzibie Zamawiającego - Dział Obsługi Klienta tel. 552307105, pocztą po zgłoszeniu zapotrzebowania lub pobrać poniżej.

O zamówienie mogą ubiegać się Oferenci, którzy:

 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej jego realizację,
 • w stosunku do których nie otwarto likwidacji lub których upadłości nie ogłoszono,
 • nie zalegają ze składkami na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne oraz z podatkami,
 • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie konieczne do wykonania zamówienia, oraz
 • dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Spełnienie warunków Oferent potwierdza składając oświadczenie (treść w formularzu oferty).

Oferty oznaczone „odzież i obuwie – oferta” składać należy w Dziale Obsługi Klienta Zamawiającego. Otwarcie ofert nastąpi o godz. 10:05 (04.02.2019 r. ) w pokoju nr 17.

Kryteria oceny ofert:

 • cena brutto oferty          - 50 %
 • ocena wyrobów             - 40 %
 • okres gwarancji odzieży - 5 %
 • okres gwarancji obuwia  - 5 %

Oferenci pozostają związani ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Zamawiający nie dopuszcza ofert wariantowych i częściowych.

Zgodnie z art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1984 ze zm.) do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

dokumenty do pobrania:

 1. siwz+wzór ubrania
 2. umowa
 3. oferta
 4. formularz cenowy

Wybrano ofertę złożoną przez P.P.H.U. „PROTEKT” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Browarna 90, 82-300 Elbląg.

INFORMACJE O PLIKACH COOKIE

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...