blue tele 16 +48 55 2307105  blue fax 16 +48 55 2307103  blue koperta 16 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

na regenerację i legalizację wodomierzy D15÷Dn150 w ilości ok. 2439 szt.

Termin składania ofert upływa o godz. 10:00 w dniu 20.02.2019 r.

Termin wykonania zamówienia – sukcesywnie przez okres 1 roku od daty zawarcia umowy.

Szczegółowe warunki wykonania zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia, której formularz otrzymać można w siedzibie Zamawiającego: Dział Obsługi Klienta, w godz. 8:00-14:00, tel. 552307105, pocztą po zgłoszeniu zapotrzebowania lub pobrać poniżej.

O zamówienie mogą ubiegać się Oferenci którzy:

  1. posiadają uprawnienia do prowadzenia działalności w przedmiocie zamówienia,
  2. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej jego wykonanie,
  3. w stosunku do których nie otwarto likwidacji lub których upadłości nie ogłoszono,
  4. nie zalegają ze składkami na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne oraz z podatkami,
  5. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz
  6. dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków jw. Oferent składa oświadczenie i informacje w formularzu oferty.

Oferty oznaczone:  „regeneracja i legalizacja wodomierzy- oferta” składać należy w Dziale Obsługi Klienta Zamawiającego. Otwarcie ofert nastąpi o godz. 10:05 (20.02.2019 r.) w pokoju 17.

Kryteria oceny ofert: cena oferty (90%), długość gwarancji (10%).

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Zamawiający nie dopuszcza ofert częściowych oraz wariantowych.

Zgodnie z art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

dokumenty do pobrania:

  1. siwz
  2. umowa
  3. oferta
  4. formularz cenowy

Wybrano ofertę złożoną przez Zakład Usługowo – Handlowy „REM KĘPNO” Sp. z o.o. ul. Brukowa 4, 63-645 Łęka Opatowska.

INFORMACJE O PLIKACH COOKIE

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...