blue tele 16 +48 55 2307105  blue fax 16 +48 55 2307103  blue koperta 16 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

świadczenie usług związanych z serwisem ogumienia

Termin składania ofert upływa o godz. 10:00 w dniu 26.02.2019 r. 

Wymagany termin realizacji zamówienia – 2 lata od daty zawarcia umowy.

Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia, której formularz otrzymać można w siedzibie Zamawiającego:  Dział Obsługi Klienta w godz. 8:00-14:00, tel. 552307105, pocztą po zgłoszeniu zapotrzebowania lub pobrać poniżej.

O zamówienie mogą ubiegać się Oferenci którzy:

  • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej jego wykonanie,
  • w stosunku do których nie otwarto likwidacji lub których upadłości nie ogłoszono,
  • nie zalegają ze składkami na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne oraz z podatkami,
  • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,
  • dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym posiadają punkt usługowy zlokalizowany w granicach miasta Elbląga lecz nie dalej niż 10 km od siedziby Zamawiającego i czynny od poniedziałku do piątku, co najmniej w godzinach 8:00-15:00 oraz w soboty (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) przez co najmniej 4 godziny między 7:00 a 15:00.

W celu potwierdzenia spełnienia warunku Oferent składa oświadczenie (treść w formularzu oferty).

Oferty oznaczone: „serwis opon - oferta” składać należy w Dziale Obsługi Klienta Zamawiającego. Otwarcie ofert nastąpi o godz. 10:05 (26.02.2019 r. ) w pokoju 17.

Oferenci pozostają związani ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Kryteria oceny ofert: cena brutto oferty (90%), wysokość marży Wykonawcy na nowe opony (10%).

Zgodnie z art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1986 ze zm.) do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

dokumenty do pobrania:

  1. siwz+wykaz pojazdów
  2. umowa
  3. oferta

Wybrano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe »HARNAŚ 2« Bogumiła Pelczarska ul. Lotnicza, 82-300 Elbląg.

INFORMACJE O PLIKACH COOKIE

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...