blue tele 16 +48 55 2307105  blue fax 16 +48 55 2307103  blue koperta 16 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

dostawy armatury wodociągowej (hydranty, zasuwy, nawiertki, zawory, kształtki, łączniki wodomierzy, obudowy teleskopowe oraz skrzynki do zasuw i hydrantów)

Termin składania ofert upływa o godz. 10:00 w dniu 23.07.2019 r. 

 Termin realizacji zamówienia - 2 lata od daty zawarcia umowy.

Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia, której formularz otrzymać można w Dziale Obsługi Klienta Zamawiającego w godz. 8:00-14:00, (tel. 552307105), pocztą po zgłoszeniu zapotrzebowania, lub pobrać poniżej.

O zamówienie mogą ubiegać się Oferenci, którzy:

  • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej jego realizację,
  • w stosunku do których nie otwarto likwidacji lub których upadłości nie ogłoszono,
  • nie zalegają ze składkami na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne oraz z podatkami,
  • posiadają niezbędną wiedzę oraz doświadczenie, oraz
  • dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków jw. Oferent składa oświadczenie (w formularzu oferty).

Oferty oznaczone „hydranty, zasuwy - oferta” składać należy w Dziale Obsługi Klienta Zamawiającego. Otwarcie ofert nastąpi o godz. 10:05 w pokoju nr 17.

Kryteria oceny ofert: przewiduje się premiowanie oferty w której wyroby posiadać będą zabezpieczenie antykorozyjne potwierdzone certyfikatem Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej GSK RAL.

Oferenci pozostają związani ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Zgodnie z art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

dokumenty do pobrania:

  1. siwz
  2. umowa
  3. oferta
  4. formularz cenowy

Wybrano ofertę P.P.U.H. TECHNOSAN Sp. z o.o., 15-641 Białystok, ul. Elewatorska 7, Hurtownia Elbląg, ul. Dojazdowa 16.

INFORMACJE O PLIKACH COOKIE

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...