blue tele 16 +48 55 2307105  blue fax 16 +48 55 2307103  blue koperta 16 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

dostawy wyrobów do budowy i napraw sieci wodociągowej:

 • Część I – kształtki żeliwne PN 10 (króćce, trójniki, kolana, zwężki),
 • Część II – armatura naprawcza (łączniki, opaski, doszczelniacze).

Termin składania ofert upływa o godz. 10:00 w dniu 30.07.2019 r.

Termin realizacji zamówienia – sukcesywnie, przez okres 2 lat od daty zawarcia umowy.

Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia, której formularz otrzymać można w Dziale Obsługi Klienta Zamawiającego w godz. 8:00-14:00, (tel. 552307105), pocztą po zgłoszeniu zapotrzebowania, lub pobrać poniżej.

O zamówienie mogą ubiegać się Oferenci, którzy:

 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej jego realizację,
 • w stosunku do których nie otwarto likwidacji lub których upadłości nie ogłoszono,
 • nie zalegają ze składkami na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne oraz z podatkami,
 • posiadają niezbędną wiedzę oraz doświadczenie, oraz
 • dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków jw. Oferent składa oświadczenie (w formularzu oferty).

Oferty oznaczone „kształtki, naprawcza - oferta” składać należy w Dziale Obsługi Klienta Zamawiającego. Otwarcie ofert nastąpi o godz. 10:05 w pokoju nr 17.

Dopuszcza się składanie ofert częściowych.

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena. Zamawiający wybierze najtańsze, ważne oferty dla poszczególnych części zamówienia.

Oferenci pozostają związani ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Zgodnie z art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

dokumenty do pobrania:

 1. siwz
 2. wymagania dot. wyrobów
 3. umowa
 4. oferta
 5. formularze: część I, część II
 6. odpowiedź na pytanie

Wybrano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „ELPAD” Grzesiowski i Wspólnicy Sp.J. 82-300 Elbląg, ul. Łęczycka 29 (obie części).

INFORMACJE O PLIKACH COOKIE

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...