blue tele 16 +48 55 2307105  blue fax 16 +48 55 2307103  blue koperta 16 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

dostawy dań gotowych (przetworów mięsno – warzywnych) w słoikach, o wadze 500 g ÷ 700 g, w przewidywanej ilości ok. 12 tys. szt.

Termin składania ofert upływa o godz. 10:00 w dniu 26.09.2019 r. 

Wymagany termin realizacji zamówieni: 25.10.2019 r. – 31.03.2020 r.

Miejsca dostawy: magazyn Zamawiającego, ul. Rawska 2-4, Zakład Produkcji Wody ul. Królewiecka 215, Zakład Oczyszczalni Ścieków ul. Mazurska 47 w Elblągu.

Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia, której formularz otrzymać można w Dziale Obsługi Klienta Zamawiającego w godz. 8:00-14:00, (tel. 552307105), pocztą po zgłoszeniu zapotrzebowania, lub pobrać poniżej.

O zamówienie mogą ubiegać się Oferenci, którzy:

  • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej jego realizację,
  • w stosunku do których nie otwarto likwidacji lub których upadłości nie ogłoszono,
  • nie zalegają ze składkami na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne oraz z podatkami,
  • posiadają niezbędną wiedzę oraz doświadczenie, oraz
  • dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków jw. Oferent składa oświadczenie (treść w formularzu oferty).

Oferty oznaczone „dania gotowe - oferta” składać należy w Dziale Obsługi Klienta Zamawiającego. Otwarcie ofert nastąpi o godz. 10:05 (26.09.2019 r.) w pokoju nr 17.

Kryteria oceny ofert: cena oferty (60 %), ocena produktów (40 %).

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

Oferenci pozostają związani ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Zgodnie z art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

dokumenty do pobrania:

  1. siwz
  2. umowa
  3. oferta

Wybrano ofertę złożoną przez „ŁABIMEX” Sp. z o.o. ul. Zdrojowa 9, 64-234 Przemęt.

INFORMACJE O PLIKACH COOKIE

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...