blue tele 16 +48 55 2307105  blue fax 16 +48 55 2307103  blue koperta 16 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

wykonanie następujących prac remontowo budowlanych:

 1. Remont budynku SPCW 2 Modrzewina w Elblągu.
 2. Remont okładziny ceramicznej schodów zewnętrznych na SUW ul. Malborska 97 w Elblągu.
 3. Remont elewacji budynku agregatorowni Malborska I w Elblągu.
 4. Zlokalizowanie przyczyn przecieku dachu wraz z usunięciem przecieku w pomieszczeniu Laboratorium Badania Wody, ul. Rawska 2-4 w Elblągu.

Termin składania ofert upływa o godz. 10:00 w dniu 15.10.2019 r.

Wymagany termin wykonania – do 2,5 miesiąca od daty zawarcia umowy.

Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia, którą otrzymać można w siedzibie Zamawiającego w godz. 8:00-14:00, Dział Obsługi Klienta tel. 552307105, pocztą po zgłoszeniu zapotrzebowania lub pobrać poniżej.

O zamówienie mogą ubiegać się Oferenci, którzy:

 1. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej jego wykonanie,
 2. w stosunku do których nie otwarto likwidacji lub których upadłości nie ogłoszono,
 3. nie zalegają z podatkami oraz ze składkami na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne,
 4. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,
 5. dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, funkcję kierownika robót powierzyć należy osobie posiadającej odpowiednie kwalifikacje.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w przetargu Oferent składa oświadczenie (treść w formularzu oferty).

Oferty oznaczone: „remonty - oferta” składać należy w Dziale Obsługi Klienta Zamawiającego. Otwarcie ofert nastąpi o godz. 10:05 (15.10.2019 r.) w pokoju nr 17.

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.

Oferenci pozostają związani ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Zgodnie z art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

dokumenty do pobrania:

 1. siwz

           1.a) orzeczenie techniczne i przedmiar SPCW2 Modrzewina

           1.b) przedmiar schody SUW Malborska

           1.c) agregatorownia Malborska I

 1. umowa
 2. oferta

Wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Budowlano – Remontowego ZAM Sp. z o.o. w Elblągu, ul. Pabianicka 14, 82-300 Elbląg.

INFORMACJE O PLIKACH COOKIE

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...